Facebook

Eten en drinken bij jonge kinderen

Preverbale logopedie richt zich op de problemen die jonge kinderen kunnen ondervinden in het (leren) eten en drinken. De ontwikkeling van het eten en drinken start al bij de geboorte. Eerst is er de periode van het zuigen. Daarna volgt het leren eten van een lepel, het leren kauwen en het leren drinken uit een beker. Het is dus een leerproces, waarbij niet alleen de ontwikkeling van de mondmotoriek, maar ook het type kind, de smaakontwikkeling en de wisselwerking met de omgeving elkaar beïnvloeden. Soms ontstaan problemen omdat ouders advies hebben gekregen om bijvoorbeeld met brood te starten, terwijl het kind daar mondmotorisch nog niet aan toe is. Ook kan de ontwikkeling van het eten en drinken anders verlopen als het kind tijdelijk of langdurig sondevoeding nodig heeft, bijvoorbeeld bij prematuur geboren kinderen of kinderen met een aangeboren hartafwijking.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan u, op basis van haar kennis van de normale ontwikkeling en de problemen die zich hierbij voordoen, tips en begeleiding geven om de ontwikkeling in goede banen te leiden. De begeleiding kan plaatsvinden in samenwerking met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de diëtist of fysiotherapeut. Omdat het meestal gaat om het begeleiden van zeer jonge kinderen, vindt de begeleiding vaak in de omgeving van het kind plaats.

Wanneer de logopedist voor de eerste keer bij u komt, zal zij in ieder geval een onderzoek uitvoeren om de motoriek van de mond en de sensibiliteit (gevoeligheid) in en rond de mond in kaart te brengen en de problemen te inventariseren. Een vroegtijdige start van de begeleiding kan het uitbreiden van de problemen voorkomen en een goede ontwikkeling in gang zetten.